Jméno Heslo
Projekt Vzdělávání jako výzva byl zahájen
Datum: 12.09.2018
Od 1. 9. 2018 realizuje DDM NR ve spolupráci se základními a středními školami nový projekt v rámci OP VVV.
-