Buď sám sebou
+420 585 225 201

Dům dětí a mládeže Německého řádu s.r.o.

Charakteristika zařízení

Dům dětí a mládeže Německého řádu s.r.o. je školské zařízení, jehož hlavním posláním je osobnostní rozvoj dětí a mládeže v oblasti neformálního vzdělávání, často v návaznosti na vzdělávání formální. Nabízí širokou škálu zájmového vzdělávání, s důrazem na identifikaci a rozvoj talentu mimořádně nadaných žáků a práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Zaměření činnosti je širokopásmové obsahem, formou, postupy a metodami práce, s důrazem na formování osobnosti mladého člověka, na podporu jeho přirozených zájmů, potřeb a aktivit.

Hlavní činnost

Pravidelná činnost je realizována prostřednictvím zájmových kroužků, které se pravidelně schází ke své činnosti v průběhu školního roku. Cílem pravidelné zájmové činnosti je poskytovat dětem a mládeži pestrou nabídku volnočasových aktivit, rozvíjet jejich zájmy a dovednosti. Všechny činnosti jsou zabezpečovány odbornými pedagogickými pracovníky a externími spolupracovníky DDM.

Příležitostná činnost

Příležitostná výchovně vzdělávací zájmová činnost je tvořena jednorázovými akcemi, jako jsou exkurzní zájezdy, besedy, přednášky a kulturní vystoupení. K těmto aktivitám jsou využívány volné prostory střediska volného času.