Jméno Heslo
Projekt Rozvoj DDMNR
Datum: 03.12.2019
Od 1. srpna 2018 realizuje Dům dětí a mládeže Německého řádu projekt Rozvoj DDMNR:
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a aktivity rozvíjející ICT.