Jméno Heslo
Představujeme kroužek Míčové hry
Datum: 30.11.2017
Žáci se v průběhu roku seznamují se základy vybraných míčových her. 
Vytvoří si předpoklady pro osvojení základních  dovedností a herních činností.  
Rozvíjí fyzickou kondici, motorické schopností a dovedností pomocí průpravných, kondičních, koordinačních, kompenzačních a jiných cvičení.
Dále získávají i poznatky z dalších sportovních odvětví formou netradičních a doplňkových cvičení.